Pengertian, Tujuan, Dan Sejarah APEC  –  APEC ialah  singkatan  dari “Asian Pasific Economic Coorporation”, yang merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional pada kawasan […]